เกมออนไลน์เข้าข่ายเป็นเกมพนันออนไลน์หรือไม่?

เกมออนไลน์เข้าข่ายเป็นเกมพนันออนไลน์หรือไม่? เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างไรเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยเท่านั้น บางคนเขาก็ไม่ค่อยชอบเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างทุกวันนี้เช่นกัน…